Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

Utlakningsförsök med vintergrön mark 1993-2017

Aronsson, Helena; Norberg, Lisbet; Blomberg, Maria; Torstensson, Gunnar

Keywords

utlakningsförsök; vintergrön mark

Published in

Ekohydrologi
2018, number: 151
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet