Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk : årsrapport för 2017

Sundqvist, Frida; Svanfeldt, Karin; Svensson, Lena

Keywords

provfiske; fiskbestånd; kärnkraftverk; fiskyngel

Published in

Aqua reports
2018, number: 2018:6ISBN: 978-91-576-9563-5Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet