Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2018

Arter försvinner i rekordtakt, men ljuspunkter finns

Sundberg, Sebastian; Ahrné, Karin; Bjelke, Ulf; Eide, Wenche; Ottosson, Elisabet

Abstract

Flera vetenskapliga studier visar att jordens arter nu försvinner i en takt som inte haft någon motsvarighet under de senaste 66 miljoner åren. Men det finns ljuspunkter i form av negativa trender som har vänts under senare år, inte minst i Sverige.

Published in