Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2018Open access

Var finns rättvisan i rättvisemärkt?

Nilsson, Jerker

Abstract

Många människor har medkänsla med de u-landsbönder, som säljer sina råvaror till uppköpare eller multinationella förädlingsföretag. Därför har det uppstått en marknad för produkter som ska medföra bättre villkor till dessa fattiga bönder, så kallade Fair Trade-produkter eller rättvisemärkta produkter. I Lantbrukets Affärer, nummer 3, 2011 skrev jag om Rättvisemärkt. Detta koncept har senare blivit mera känt som Fair Trade. Medan den förra krönikan hade ett övergripande perspektiv, kommer här en granskning specifikt av certifieringen av nya produkter med Fair Trade-argument. Genomgången bygger på en ny artikel, författad av tre amerikanska forskare.

Keywords

Fair trade; Rättvisemärkt

Published in

Lantbrukets affärer
2018, number: 3, pages: 44-44

    UKÄ Subject classification

    Business Administration

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/94695