Skip to main content
Magazine article, 2018

Digitaliserad livsmedelhandel presser producenter

Nilsson, Jerker

Abstract

Ett slitet uttryck säger att det finns tre kategorier av företag: de som ser till att någonting händer, de som följer med när något händer och de som undrar vad det är som har hänt. I den första gruppen genomför företag strategiska förändringar. Företag i den andra kategorin anpassar sig till marknadens fluktuationer, medan den tredje kategorin innehåller sådana som inte anpassar sig.

Keywords

e-handel; ekonomi; livsmedel

Published in

Lantbrukets affärer
2018, number: 1, pages: 23-23

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics

UKÄ Subject classification

Business Administration

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/94700