Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2006

Skogsbruk. I Klimatet och skogen -- underlag för nationell forskning

Blennow Kristina, Bergh Johan, Lämås Tomas, Nilsson Urban, Persson Johannes, Sallnäs Ola

Published in

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift (KSLAT)
2006, Volume: 145, number: 9, pages: 13-18