Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2017

Låt projektstöden främja lärande och innovation

Waldenström, Cecilia

Published in

Book title: Så här ligger landet - tankar om landsbygdsprogram och landsbygdsutveckling
Publisher: Jordbruksverket