Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2017

Genvägen till mindre hälta – avelsarbetet

Telezhenko, Evgenij

Abstract

Att få in klövhälsa i avelsmålet genom att samla klövhälsodata från rutinmässig klövverkning var en viktig milstolpe för ökad lönsamhet inom nordisk mjölkproduktion. Det finns en tydlig positiv trend för genetisk förbättring av klövhälsa i den nordiska populationen av holsteintjurar. För att åstadkomma det genetiska framsteget utnyttjades en betydande genetisk variation som finns för klövhälsoegenskaper. Analys av trenderna för delegenskaperna hos tjurar födda fram till 2010 visade ökat genetiskt motstånd mot infektiösa och hygienrelaterade klövsjukdomar. Eftersom klövhälsan fram till 2011 inte ingick i det totala indexet kan de positiva trenderna förklaras av korrelerad positiv effekt av långsiktig förbättring av övriga fitnessegenskaper i nordisk Holstein.

Published in

Veterinärkongressen
2017, number: 2017, pages: 62 - 63
Title: Veterinärkongressen 2017 Kongresskompendium
Publisher: Sveriges Veterinärförbund och Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap

Conference

Veterinärkongressen 2017