Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Proceedings (editor), 2014

Rapport från Växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö den 3 och 4 december 2014


Servin, Dave (ed.)

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2014, number: 67
Publisher: Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/94848