Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2017

Trädgården som bildningsmönster och pedagogisk modell under 1800-talet

Klintborg Ahlklo, Åsa

Published in

Vägval i skolans historia
2017, number: 4