Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018

Standard för skyddande av träd vid byggnation 2.0

Östberg, Johan; Stål, Örjan

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2018, number: 2018:02ISBN: 978-91-576-8959-7, eISBN: 978-91-576-8959-7
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet