Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2015

Trädplaner, trädvårdsplaner och trädinventering

Östberg, Johan; Nilsson, Lisa; Slagstedt, Johan; Sjöman, Henrik

Published in

Book title: Träd i urbana landskap
ISBN: 9789144073385
Publisher: Studentlitteratur