Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2018Open access

Muskö (Egentliga Östersjön) 1992–2017

Mustamäki, Noora; Tärnlund, Susanne; Pettersson, Mikael

Keywords

kustfiskövervakning; miljöövervakning; Muskö; Stockholms län; indikatorer

Published in

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2018, number: 2018:1
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet