Skip to main content
Factsheet, 2018

Tyngre smågrisar och jämnare vikt vid avvänjning med mjölkautomater ”cups” till smågrisar under diperioden

Botermans, Jos; Olsson, Anne-Charlotte;

Keywords

smågrisar; digivning; avvänjning

Published in

LTV-fakultetens faktablad

2018, number: 2018:7
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Botermans, Jos
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Olsson, Anne-Charlotte
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/95061