Skip to main content
Report, 2006

att mäta regional välfärd och ta hänsyn till natur- och kulturkapital

Lundgren, Tommy

Published in


Publisher: inst för skogsekonomi, SLU, Umeå

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Economics and Business
  Social Sciences
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/9509