Skip to main content
Report, 2017

Metodutveckling av trendanalys för jordbruksvattendrag

Fölster, Jens; von Brömssen, Claudia; Kyllmar, Katarina

Keywords

vattendrag; jordbruksmark; kväve; fosfor; läckage

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2017, number: 2017:2
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
von Brömssen, Claudia (Von Brömssen, Claudia)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

Associated SLU-program

Lakes and watercourses
Eutrophication
Acidification

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences
Oceanography, Hydrology, Water Resources

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/95137