Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018

Översyn av den nationella kungsörnsinventeringen i Sverige : Förslag till reviderad metodik

Nilsson, Lovisa; Lindström, Berth-Ove; Dahlén, Börje; Wilde, Fredrik; Nilsson, Mattias; Ekerholm, Per; Nilsson, Per-Olof; Birkö, Thomas

Published in


Publisher: Naturvårdsverket

  Associated SLU-program

  Wildlife Damage Centre

  UKÄ Subject classification

  Ecology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/95197