Skip to main content
Report, 2018

Hantering av datamängder, programvaror och rådata vid SLU

Pettersson, Karl; Asplund, Mikaela; Frank, Olof

Abstract

En enkät skickades till forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) med frågor rörande deras hantering av

forskningsdata, exempelvis vilka datatyper och mjukvaror de använder och hur stora datavolymer de hanterar,

deras kunskaper om juridiska aspekter på datahantering och deras attityder till att göra data öppet tillgängliga.

I rapporten diskuteras svaren på enkätfrågorna och deras implikationer för framtida arbete med datakurering

vid universitetet.

Keywords

forskningsdata, miljöanalysdata, datamängder, datahantering,arkivering, öppen tillgång, öppna myndighetsdata, enkät

Published in

SLU-bibliotekets rapportserie
2018, number: 8
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU-biblioteket

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Vice-Chancellor's Office
Swedish University of Agricultural Sciences, Library
Swedish University of Agricultural Sciences, Library

UKÄ Subject classification

Information Studies

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/95206