Skip to main content
Report, 2018

Vattenfördröjande åtgärder i landskapet – Förstudie och förslag på pilotområden i Kalmar län

Kyllmar, Katarina; Wesström, Ingrid

Keywords

vattenhushållning; retention; kväve; fosfor; våtmark; multifunktion; grundvatten

Published in

Ekohydrologi
2018, number: 152
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

Associated SLU-program

Eutrophication
Climate
Agricultural landscape

UKÄ Subject classification

Oceanography, Hydrology, Water Resources
Environmental Sciences
Soil Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/95247