Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2018

Vaxholm (Egentliga Östersjön) 2016–2017

Flink, Henrik; Mustamäki, Noora; Landfors, Fredrik

Keywords

kustfiskövervakning; miljöövervakning; Vaxholm; Stockholms län; indikatorer

Published in

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2018, number: 2018:5
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet