Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2018Open access

Lagnö (Egentliga Östersjön) 2002–2017

Flink, Henrik; Mustamäki, Noora; Karlsson, Erik; Yngwe, Rickard

Keywords

övervakning; kustfisk

Published in

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2018, number: 2018:4
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet