Skip to main content
Report, 1999

Förutsättningar för jaktturism i Norrlands inland ett forskningsprojekt

Dahl, Fredrik

Published in

Fjällforskningsinstitutets Rapport - Förvaltning av ett världsarv i fjällområdet exemplet Laponia
1999, number: 4
Publisher: Mitthögskolan, Fjällforskningsinstitutets, Östersund

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Ecology

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Economics and Business
Social Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/954