Skip to main content
Report, 2018

Långtidsutvärdering av typområde M39

Linefur, Helena; Stjernman Forsberg, Lovisa

Keywords

jordbruksmark; miljöövervakning; utlakning

Published in

Ekohydrologi
2018, number: 153
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Stjernman Forsberg, Lovisa
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/95428