Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2018

Utlakning från jordbruksmark i Västra Götalands län – Utvärdering av undersökningar 1988-2015

Norberg, Lisbet; Stjernman Forsberg, Lovisa

Abstract

I denna rapport sammanställs och utvärderas de data som har samlats in från typområdena O14 och O17 i Västra Götalands län inom miljöövervaknings-programmet Utlakning från jordbruksmark. I områdenas vattendrag har det sedan 25-30 år tillbaka genomförts kontinuerliga flödesmätningar samt analyser av flera olika kemiska parametrar, bl.a. kväve och fosfor. Vissa år har också uppgifter om odling och odlingsåtgärder samlats in från lantbrukarna i områdena. 

Keywords

utlakning; jordbruksmark

Published in

Ekohydrologi
2018, number: 154
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet Swedish University of Agricultural Sciences