Skip to main content
Report, 2018

Utlakning från jordbruksmark i Västra Götalands län – Utvärdering av undersökningar 1988-2015

Norberg, Lisbet; Stjernman Forsberg, Lovisa

Abstract

I denna rapport sammanställs och utvärderas de data som har samlats in från typområdena O14 och O17 i Västra Götalands län inom miljöövervaknings-programmet Utlakning från jordbruksmark. I områdenas vattendrag har det sedan 25-30 år tillbaka genomförts kontinuerliga flödesmätningar samt analyser av flera olika kemiska parametrar, bl.a. kväve och fosfor. Vissa år har också uppgifter om odling och odlingsåtgärder samlats in från lantbrukarna i områdena. 

Keywords

utlakning; jordbruksmark

Published in

Ekohydrologi
2018, number: 154
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet Swedish University of Agricultural Sciences

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Stjernman Forsberg, Lovisa
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Soil Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/95431