Skip to main content
Factsheet, 2018

Två nya äpplesorter – GRATIA (’SLUBGD3128’) och HENRIC ÅKESSON (’SLUBGD0953’) – från Balsgård

Nybom, Hilde

Keywords

växtförädling; äpplen

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2018, number: 2018:10
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/95453