Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk : årsrapport för 2017

Bryhn, Andreas; Franzén, Fredrik; Duberg, Jon; Flink, Henrik

Keywords

kärnkraft; biologisk recipientkontroll; fisk; fiske; provfiske,alger,bottenfauna,kylvattenutsläpp.

Published in

Aqua reports
2018, number: 2018:8
ISBN: 978-91-576-9564-2
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet