Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018

Intäkter för svenska kräftfiskare på västkusten

Hammarlund, Cecilia; Blomquist, Johan; Nilsson, Hans; Jonsson, Patrik; Valentinsson, Daniel; Waldo, Staffan

Published in

Agrifood Fokus
2018, number: 2018:2
Publisher: Agrifood Economics Centre