Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2017

Överbyggnad med beläggning av natursten och markbetong, för trafikklass ≤ 2 : förenklad dimensionering för stadsliknande miljöer

Johansson, Kurt; Simonsen, Erik; Lang, Jan

Abstract

Feldimensionerad överbyggnad, felaktiga material, fel kombination av material och felaktigt

utförande kommer att, med tiden, visa sig som spårbildningar, ojämnheter, sättningar, tjällyftningar,

osv på ytan av markbeläggningen. I bästa fall visar sig skadorna tidigt under garantitiden då det

fortfarande finns en affärsrelation mellan entreprenör, konstruktör och byggherre/beställare, och då

det fortfarande finns en möjlighet till att utreda och åtgärda.

I värsta fall är skadeförloppet långsamt och visar sig på ytan lång tid efter garantibesiktning då

beställaren sitter ensam med problemet med en anläggning som sedan länge tagits i bruk. Det

drabbar då i första hand driftsavdelningen och i detta läge kommer alla berörda parter att kräva

snabba åtgärder vilket vanligen medför kosmetiska justeringar på ytan. Eftersom synliga skador i

ytan normalt endast är ett symptom på ett skadeförlopp väl dolt längre ned i överbyggnaden uppnår

man endast en tillfällig förbättring, med ständigt återkommande problem med ytan. Med tiden

kommer acceptansnivån för ytskadorna att öka och kvar finns då kanske en högbudgetinvestering i

lågbudgetutförande, med höga driftskostnader som följd.

Keywords

överbyggnader; halvelastisk beläggning; bärlager; förstärkningslager; sättlager; natursten; markbetong; standardaxel; trafikklass; mothåll; fog; markbeläggning

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2017, number: 2017:15
ISBN: 978-91-576-8946-7
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU