Skip to main content
Factsheet, 2018

Val av liggplats och väderskydd hos dikor vid utedrift vintertid

Herlin, Anders Henrik; Lindgren, Kristina; Graunke, Katharina; Andersson, Lars Göran Bertil; Lidfors, Lena

Keywords

dikor; utedrift; klimat

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2018, number: 2018:9
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Lindgren, Kristina
RISE Research Institutes of Sweden
Graunke, Katharina
Andersson, Lars Göran Bertil
No organisation
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/95590