Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2018Open access

Holmöarna, Bottniska viken, 1989–2017

Mustamäki, Noora; Olsson, Jens; Franzén, Fredrik; Förlin, Lars; Larsson, Åke; Parkkonen, Jari; Faxneld, Suzanne; Danielsson, Sara; Nyberg, Elisabeth

Keywords

miljöövervakning; kustfisk; Holmön; integrerad kustfiskövervakning

Published in

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
2018, number: 2018:2
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser