Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2018Open access

Kvädöfjärden, Egentliga Östersjön, 1989–2017

Mustamäki, Noora; Olsson, Jens; Franzén, Fredrik; Förlin, Lars; Larsson, Åke; Parkkonen, Jari; Faxneld, Suzanne; Danielsson, Sara; Nyberg, Elisabeth

Keywords

kustfisk; övervakning; Östersjön

Published in

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
2018, number: 2018:3
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet