Skip to main content
Factsheet, 2018

Torhamn, södra Egentliga Östersjön, 2002–2017

Mustamäki, Noora; Olsson, Jens; Franzén, Fredrik; Förlin, Lars; Larsson, Åke; Parkkonen, Jari; Faxneld, Suzanne; Danielsson, Sara; Nyberg, Elisabeth;

Keywords

Torhamn; integrerad kustfiskövervakning; kustfisk; miljöövervakning

Published in

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning

2018, number: 2018:4
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Förlin, Lars
University of Gothenburg
Larsson, Åke
University of Gothenburg
Parkkonen, Jari
University of Gothenburg
Faxneld, Suzanne
Swedish Museum of Natural History
Danielsson, Sara
Swedish Museum of Natural History
Nyberg, Elisabeth
Swedish Museum of Natural History

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/95609