Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2017

Gädda i Vänern : test av metoder för inventering av lek- och uppväxtområden och bedömning av beståndsstatus

Sandström, Alfred; Jonsson, Simon; Asp, Anders; Belin, Peter; Sundblad, Göran

Published in

Rapport / Vänerns vattenvårdsförbund
2017, number: 101
Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund