Skip to main content
Book chapter, 2017

Rosensten som agrar författare och lantbruksreformator

Tunon, Håkan; Bring Larsson, Linnea

Abstract

I Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv finns Rosenstens tre brev kvar och med dem även några sidor handskrivet manuskript daterat 24 augusti 1739, som visar hans något mer utvecklade tankar rörande dispositionen till en bok om åker- och ängsbruk i Sverige omfattande 54 kapitel.

Keywords

historia; agrarhistoria; Anders Rosensten

Published in

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden / Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
2017, number: 74, pages: 241 - 250
Book title: Stads-majorens Anders Rosenstens Grundeliga underwisning om skogars skötsel, jämte bihang om allahanda fruktbärande träns wård, hwilka höra til trägården af professor Clas Blechert Trozelius samt Nio nyskrivna artiklar av nutida forskare
ISBN: 978-91-88567-03-1
Publisher: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre
Bring Larsson, Linnea
Stockholm University

UKÄ Subject classification

History
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/95637