Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference abstract, 2017

Vad hindrar mjölkproducenter att ta hjälp av veterinär i det förebyggande djurhälsoarbetet?

Svensson, Catarina; Alvåsen, Karin; Frössling, Jenny; Lomander, Hanna

Published in

Veterinärkongressen
2017, pages: 174

Conference

Veterinärkongressen Sveriges veterinärförbund; Sveriges veterinärmedicinska sällskap 2017