Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2018Open access

Externt kapital med komplikationer

Nilsson, Jerker

Abstract

Vid halvårsskiftet 2016 infördes en del nya regler i föreningslagen, som tillsammans med inkomstskattelagen är avgörande för kooperativt företagande. Det kom en ”moderniserad” föreningslag” i form av nya paragrafer i 1987 års föreningslag och alltså ingen ny lag. De viktigaste nyheterna gäller hur kooperativa företag kan få in kapital från ickemedlemmar. Nu får föreningarna lov att emittera förlagsinsatser i obegränsad mängd till externa investerare. Hittills har externa inte fått ha mer förlagsinsatser än medlemmar och medarbetare. En annan nyordning är att en förening får behålla enkelbeskattningen, när den äger ett dotterföretag tillsammans med externa investerare och alltså inte endast med andra kooperativa intressen. En förutsättning är att föreningen är majoritetsägare

Keywords

ekonomi; föreningslagen; kooperativa föreningar

Published in

Lantbrukets affärer
2018, Volume: 2018, number: 4, pages: 39

    UKÄ Subject classification

    Business Administration

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/95676