Skip to main content
Magazine article, 2018

Framgångsrik kooperation till sjöss

Nilsson, Jerker

Abstract

Kooperativt företagande förknippas ofta med ekonomiska föreningar, men folk kan samarbeta också inom ramen för andra associationsformer. En mindre känd associationsform för kooperativa företag är partrederier. Framför allt på 1800-talet fanns en framgångsrik kooperativ verksamhet med fraktfartyg, som ägdes genom partrederier. Det rörde sig alltså om sjötransporter, huvudsakligen med segelfartyg.

Keywords

kooperation; rederier

Published in

Lantbrukets affärer
2018, volume: 2018, number: 5, pages: 33

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics

UKÄ Subject classification

Business Administration

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/95677