Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2018Open access

Framgångsrik kooperation till sjöss

Nilsson, Jerker

Abstract

Kooperativt företagande förknippas ofta med ekonomiska föreningar, men folk kan samarbeta också inom ramen för andra associationsformer. En mindre känd associationsform för kooperativa företag är partrederier. Framför allt på 1800-talet fanns en framgångsrik kooperativ verksamhet med fraktfartyg, som ägdes genom partrederier. Det rörde sig alltså om sjötransporter, huvudsakligen med segelfartyg.

Keywords

kooperation; rederier

Published in

Lantbrukets affärer
2018, Volume: 2018, number: 5, pages: 33

    UKÄ Subject classification

    Business Administration

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/95677