Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2018Open access

”En bonde nära dig” ger högsta mervärdet

Nilsson, Jerker

Abstract

Med ”förtroendeegenskaper” (credence attributes) menas produktegenskaper, som konsumenten inte kan bedöma vare sig vid inköpstillfället eller vid konsumtionen och inte ens efteråt. Konventionella och ekologiska varor är vanligtvis helt identiska. Man kan inte bedöma om det har varit GMO någonstans i produktionsprocessen. Ofta är det svårt att vara säker på produktens geografiska ursprung. Det kan krävas expertkunskaper för att veta om ett varumärke är äkta eller plagierat. Eftersom förtroendeegenskaperna är så viktiga för konsumenternas betalningsvilja, måste de ständigt utvecklas, vidareutvecklas och försvaras. Om köparna efterfrågar bestämda förtroendeegenskaper, representerar varumärket mycket pengar. Visserligen har under senare år flera stora företag blivit avslöjade med att luras med ingredienserna, och förmodligen har inte alla konsumenter glömt fusket med hästkött hos Findus, Dafgårds, Coop, ICA och flera andra.

Keywords

förtroendeegenskaper; varumärken; mervärden

Published in

Lantbrukets affärer
2018, Volume: 2018, number: 6, pages: 39

    UKÄ Subject classification

    Business Administration
    Other Agricultural Sciences not elsewhere specified

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/95678