Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2018Open access

Tidningarnas skriverier påverkar

Nilsson, Jerker

Abstract

Under åren innan EU:s mjölkkvotsystem upphörde den 1 april 2015 rådde osäkerheter om produktionsvolymer, priser och lönsamhet. En del bönder närde en förhoppning om att den nya marknadsekonomin skulle vara till fördel, men efteråt uppstod stora problem med prissvängningar och lägre avräkningspriser. Trots att det i flera år var känt att kvotsystemets skulle upphöra var branschen inte förberedd. Marknadsmekanismen hängde inte med. I samband med mjölkkvoternas avskaffande vore det önskvärt om folk i allmänhet hade kunskaper nog för att kunna ställa upp för mjölkbönderna. Men om folk ska begripa sig på mjölkbranschen, är det nödvändigt att de får information, och denna information kan bara komma genom massmedia. Folk kan ju tänkas vara intresserade, eftersom mjölk är en av de viktigaste produkterna i konsumenternas kosthållning.

Keywords

mjölkbönder; mjölkbranschen; ekonomi

Published in

Lantbrukets Affärer Mjölk
2018, Volume: 2018, number: 2, pages: 11

    UKÄ Subject classification

    Other Agricultural Sciences not elsewhere specified
    Business Administration

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/95679