Skip to main content
Factsheet, 2017

Fjällbacka (Västerhavet) 1989-2016

Förlin, Lars; Larsson, Åke; Parkkonen, Jari; Ericson, Ylva; Ek, Caroline; Faxneld, Suzanne; Danielsson, Sara; Nyberg, Elisabeth; Olsson, Jens; Franzén, Fredrik

Keywords

fjällbacka; integrerad kustfiskövervakning; kustfisk; miljöövervakning

Published in

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
2017, number: 2017:1
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Förlin, Lars
University of Gothenburg
Larsson, Åke
University of Gothenburg
Parkkonen, Jari
University of Gothenburg
Ericson, Ylva (Sjöblom, Ylva)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Ek, Caroline
Swedish Museum of Natural History
Faxneld, Suzanne
Swedish Museum of Natural History
Danielsson, Sara
Swedish Museum of Natural History
Nyberg, Elisabeth
Swedish Museum of Natural History
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

UKÄ Subject classification

Zoology
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/95713