Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2017

Fjällbacka (Västerhavet) 1989-2016

Förlin, Lars; Larsson, Åke; Parkkonen, Jari; Ericson, Ylva; Ek, Caroline; Faxneld, Suzanne; Danielsson, Sara; Nyberg, Elisabeth; Olsson, Jens; Franzén, Fredrik

Keywords

fjällbacka; integrerad kustfiskövervakning; kustfisk; miljöövervakning

Published in

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
2017, number: 2017:1
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet