Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2017

Holmöarna (Bottniska viken) 1989-2016

Ericson, Ylva; Olsson, Jens; Franzén, Fredrik; Förlin, Lars; Larsson, Åke; Parkkonen, Jari; Faxneld, Suzanne; Danielsson, Sara; Nyberg, Elisabeth; Ek, Caroline

Keywords

miljöövervakning; kustfisk; Holmön; integrerad kustfiskövervakning

Published in

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
2017, number: 2017:2
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser