Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2017Open access

Kvädöfjärden (Egentliga Östersjön) 1988-2016

Ericson, Ylva; Olsson, Jens; Franzén, Fredrik; Förlin, Lars; Larsson, Åke; Parkkonen, Jari; Faxneld, Suzanne; Danielsson, Sara; Nyberg, Elisabeth; Ek, Caroline

Keywords

integrerad kustfiskövervakning; Kvädöfjärden; nationell miljöövervakning

Published in

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
2017, number: 2017:3Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser