Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference paper, 2006

Kalvdödlighet i stora svenska mjölkkobesättningar

Gidekull Maria, Hallén-Sandgren Charlotte, Lindberg Ann, Svensson Catarina, Törnquist Mats

Published in

Veterinärmötet
2006, pages: 197-198
Book title: Proc. från Veterinärmötet 2006
Publisher: Sveriges Veterinärförbund

Conference


Veterinärmötet 2006