Skip to main content
Report, 2018

Bete i skog som en foderresurs

Dahlström, Frida; Hessle, Anna; Kumm, Karl-Ivar

Keywords

betesmarker; skogsmark; nötkreatur

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2018, number: 44
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa