Skip to main content
Report, 2018

Bete i skog som en foderresurs

Dahlström, Frida; Hessle, Anna; Kumm, Karl-Ivar

Keywords

betesmarker; skogsmark; nötkreatur

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2018, number: 44
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/95755