Skip to main content
Report, 2018

Spillningsinventering av björn i Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län 2017

Levin, Maria

Keywords

björn; spillning; inventering; Sverige

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2018, number: 2018:2
ISBN: 978-91-984194-1-2
Publisher: Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

  SLU Authors

  Associated SLU-program

  Wildlife Damage Centre

  UKÄ Subject classification

  Ecology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/95775