Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018

Hjortvilt i Sverige : en kunskapssammanställning

Jarnemo, Anders; Neumann, Wiebke; Ericsson, Göran; Kjellander, Petter; Andren, Henrik

Published in

Rapport / Naturvårdsverket
2018, number: 6819ISBN: 978-91-620-6819-6
Publisher: Naturvårdsverket