Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2017

Renskötsel i Sverige : en ekonomisk analys av användningen av GPS och anpassad skogsskötsel

Valinger, Erik; Berg, Staffan; Lind, Torgny

Keywords

renskötsel; GPS; scenarier; skogsbruk; markanvändning

Published in

Fakta. Skog
2017, number: 2017:11
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet