Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Research article - Peer-reviewed, 2018

Djurvälfärd vid mobil slakt av nötkreatur

Hultgren, Jan; Algers, Bo; Berg, Lotta

Abstract

Stark eller långvarig stress före slakt innebär sänkt djurvälfärd. En mobil slakterianläggning skulle kunna begränsa stressen bland annat genom att transporten till ett centralt beläget slakteri undviks. Under ett drygt år studerades djurvälfärden och köttkvaliteten vid slakt av nötkreatur i ett mobilt slakteri med slakt på ett storskaligt konventionellt slakteri som referens. De påvisade skillnaderna var huvudsakligen specifika för anläggningarna, snarare än generella för mobil och stationär slakt i allmänhet.

Keywords

slakt; mobil slakt; djurvälfärd

Published in

Svensk Veterinärtidning
2018, Volume: 70, number: 7-8, pages: 11-16